เครื่องรัดกล่อง  Strapping Machine

เครื่องรัดกล่องด้วยสายพลาสติก Strapping Machine ใชัรัดกล่องลูกฟูก กล่องบรรจุสินค้า ไม้ อื่นๆ ปรับความร้อนในการซีลสายพลาสติก ปรับความตึง รับงานหนัก


 • KZB-1.t.jpg
  // เครื่องรัดกล่อง รุ่น KZB-I อุปกรณ์มาตรฐานมีคุณภาพคงทนวัสดุที่ทนทานและบำรุงรักษาง่าย ออกแบบพิเศษ - ควบคุมเวลาในการทำความเย็นของ PP strap สามารถจับสาย PP เพื่อยึดได้ตลอดเวลา "ปร...

 • KZB-II.t.jpg
  // เครื่องรัดกล่อง รุ่น KZB-II Features: 1) Strapping tension: 5 - 60kg 2) Strapping speed: 2.0sec./strap 3) Strap width: 6 - 15mm 4) Controlled PP strap cooling time, which can...

 • SM06H.t.jpg
  // เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น SM06H Semi-Auto Strapping machine model SM06H เครื่องรัดกล่อง ใช้สายรัดพลาสติก ขนาด 5 -15 มม. ไซด์มาตรฐาน สำหรับงานรัดกล่องสินค้า รัดไม้ปาร์เ...

 • SM06L.t.jpg
  // เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติรุ่น SM06L Semi-Auto Strapping Machine Standard Model SM06L เครื่องรัดกล่อง ใช้สายรัดพลาสติก ขนาด 5 -15 มม. ไซด์มาตรฐาน สำหรับงานรัดกล่องสินค้า รัด...
Visitors: 71,461