เครื่องรัดกล่อง  Strapping Machine

เครื่องรัดกล่องด้วยสายพลาสติก Strapping Machine ใชัรัดกล่องลูกฟูก กล่องบรรจุสินค้า ไม้ อื่นๆ ปรับความร้อนในการซีลสายพลาสติก ปรับความตึง รับงานหนัก


  • KZBI.jpg
    เครื่องรัดกล่อง รุ่น KZB-I อุปกรณ์มาตรฐานมีคุณภาพคงทนวัสดุที่ทนทานและบำรุงรักษาง่าย ออกแบบพิเศษ - ควบคุมเวลาในการทำความเย็นของ PP strap สามารถจับสาย PP เพื่อยึดได้ตลอดเวลา "ประหยัด...

  • KZB-II red.jpg
    เครื่องรัดกล่อง รุ่น KZB-II Features: 1) Strapping tension: 5 - 60kg 2) Strapping speed: 2.0sec./strap 3) Strap width: 6 - 15mm 4) Controlled PP strap cooling time, which can make...

  • SM06H blue.jpg
    เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น SM06H Semi-Auto Strapping machine model SM06H เครื่องรัดกล่อง ใช้สายรัดพลาสติก ขนาด 5 -15 มม. ไซด์มาตรฐาน สำหรับงานรัดกล่องสินค้า รัดไม้ปาร์เก้ รั...
Visitors: 154,906