เครื่องซีลถุงฟอล์ย อัตโนมัติ

AUTO CONSTANT HEAT SEALER CFA Series
เครื่องซีลปากถุงฟอล์ยแบบอัตโนมัติ CFA Series เหมาะสำหรับซีลถุงฟอล์ย  Polycello film, humidity proof cellophane film, polyethylene film, aluminum foil coated bag, gusset bags ถุงพลาสติกที่ซีลติดยาก          รอยซีลเป็นเส้นตาข่ายสวยงาม ทำให้รอยซีลติดแน่น ในขณะทำการซีลใช้แรงกด 0.7 kg/cm2 ภายใต้มาตราฐาน ISO ซึ่งมีการควมคุมการทำงานด้วยไทเมอร์สำหรับความหนา-บาง ของชิ้นงาน,การซีล และช่วงการซีล พร้อมด้วย Foot switch สำหรับการทำงานแบบธรรมดา 

การทำงาน
ตั้ง Auto พร้อมตั้งช่วงเวลาตามที่ต้องการ เครื่องจะทำการซีลตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ ผู้ใช้งานทำหน้าที่วางชิ้นงานอย่างเดียว

ตั้ง Manual เครื่องจะถูกส้่งงานด้วย Foot Switch 

มาตราฐานรับรอง : CE, RoHs

Model 200CFA 300CFA 400CFA 600CFA
Max.Seal Length 200mm(8") 300mm(12") 400mm(16") 600mm(24")
Max.Seal Width 15mm 15mm 15mm 15mm
Watts 350W 450W 520W 620W
Max.Temp. 200C 200C 200C 200C

 

 


  • 300CS.t.jpg
    // เครื่องซีลถุงฟอล์ย CS seriesเครื่องซีลถุงฟอล์ย เหมาะสำหรับซีลถุงฟอล์ย ถุงพลาสติกหนาๆ เป็นระบบที่ให้ความร้อนโดยตรงลงที่ตัวถุง ไม่ใช้เส้นลวด เครื่องจึงมีความคงทนไม่ต้องเปลียนเส้...

  • Direct heat sealer.t.jpg
    // เครื่องซีลรุ่นนี้เหมาะสำหรับถุงฟอล์ย ถุงพลาสติกที่ซีลติดยาก ถุงหนาๆ เช่น ถุงอลูมิเนียม ถุงฟอล์ย เป็นต้น•ความกว้างรอยซีล 10 มม.•ความยาว 300มม. และ 400มม.•ปรับอุณหภูมิได้ Mod...
Visitors: 47,970