เครื่องซีลกล่องพลาสติก 105CH

เครื่องซีลปากกล่องพลาสติก
Clam shell hand sealer

ใช้การให้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง มีรอยซีลประมาณ 10mm x 5mm เป็นการซีลเป็นจุดๆ คล้ายกับการใช้แม็กเย็บ เหมาะกับ กล่องขนม กล่องแบตโทรศัพท์ เป็นต้น

เครื่องซีลกล่องพลาสติก 105CH 

 

ตัวอย่างแถบซีล 105CH 

คุณสมบัติทางเทคนิค

Model 105CH
Max.Seal Length 10mm
Max.Seal Width 5mm
Watts 14.5W

 

 

วิดีโอการทำงานเครื่องซีลกล่องพลาสติก ยี่ห้อ MEC รุ่น 105CH

Visitors: 154,904