เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง

เครื่องซีลถุง แบบสายพานต่อเนื่อง KUNBA  สินค้าคุณภาพ ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ใช้สำหรับซีลปากถุงพลาสติก ซีลถุงฟอด์ย ซีลถุงร้อน ซีลถุงเย็น ซีลถุงแก้ว เป็นต้น

สำหรับเครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์
มีตัวพิมพ์วันที่แบบกดนูน (SF-150)และแบบพิมพ์ด้วยหมึก (FRM-980) ทำงานได้รวดเร็ว
แถบซีลขนาด 10 มม. สินค้ามีรับประกันและบริการหลังการขาย พร้อมอะไหล่ 
Visitors: 68,558