เครื่องซีลอัลตร้าโซนิค

เครื่องซีลกล่องพลาสติก ระบบอัลตร้าโซนิค ซีลเป็นจุด ช่วยให้ปิดกล่องโดยไม่ต้องใช้แม็ก ยาง และเทปกาว


  • เครื่องซีลอัลตร้าโซนิค QP-01 การปิดผนึกวัสดุพลาสติกด้วยเครื่องซีลอัลตราโซนิกโดยการซีลเป็นจุด เครื่องซีลอุลตร้าโซนิค รุ่น QP-01 (Ultrasonic Point Sealer) เครื่องจะสร้างคลื่นอัลต...

  • LQP01 310x180p.jpg
    Ultrasonic dot-line sealer L-QP-01 เครื่องซีลอัลตร้าโซนิค-ซีลเป็นเส้นประ รุ่น L-QP-01 (Ultrasonic dot-line sealer) คุณสามารถเชื่อมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุพลาสติกได้อย่างง่ายดายด...
Visitors: 154,904